فعالیت ها

درباره دمانس و بیماری آلزایمر
تشخیص، درمان ، مراقبت ، حمایت
آموزش و پژوهش
تعامل با انجمن های آلزایمر استان ها
دوستداران افراد مبتلا به دمانس
کلینیک تخصصی داخلی حافظه

آخرین اخبار

ثبت نام دوره سالمندیاری با گرایش دمانس و بیماری آلزایمر

مراقبت از سالمند به صورت حرفه ای
11  تیر  1401
دوره جدید کلاس آموزش مراقبین افراد مبتلا به دمانس(به صورت حضوری)
شرکت انجمن دمانس و آلزایمر ایران در اجلاس سالیانه شورای انجمن جهانی آلزایمر
حضورمدیرعامل انجمن دمانس وآلزایمر ایران درجلسه فراکسیون سالمندی مجلس شورای اسلامی
چگونگی برگشت به دنیای بیماری آلزایمر و برقراری نظم زندگی بعد از نوروز