فعالیت ها

درباره دمانس و بیماری آلزایمر
تشخیص، درمان ، مراقبت ، حمایت
آموزش و پژوهش
تعامل با انجمن های آلزایمر استان ها
دوستداران افراد مبتلا به دمانس
کلینیک تخصصی داخلی حافظه

آخرین اخبار

ثبت نام دوره سالمندیاری با گرایش دمانس و بیماری آلزایمر

مراقبت از سالمند به صورت حرفه ای
18  آذر  1401
ویژه دانشجویان، کارورزان،مراقبین حرفه‌ای و خانواده افراد مبتلابه دمانس و بیماری آلزایمر
ماه جهانی آلزایمر (15 شهریور-15 مهر)
ماه جهانی آلزایمر (15 شهریور - 15 مهر)
هر یک سال تشخیص زودهنگام، پنج سال مشکلات ناشی از بیماری را کاهش می دهد.