1401-7-1

آموزش در سرای محله شهرک فرهنگیان آزادی

ماه جهانی آلزایمر (15 شهریور-15 مهر)

روز دوشنبه مورخ 29 شهریور 1401ساعت ۱۰ تا ۱۲ به مناسبت ماه جهانی آلزایمر نماینده انجمن مهرزاد بابائی کارشناس ارشد پرستاری در " سرای محله شهرک فرهنگیان آزادی" حضور یافته و برای ۶۰ سالمند در خصوص دمانس و بیماری آلزایمر، عوامل خطر،روش های تشخیصی علائم هشدار دهنده،مراحل بیماری، مداخلات مراقبتی و عوامل پیشگیری کننده و...سخنرانی نمود.