1401-6-30

امضا تفاهم نامه با دفتر مدیر کل پیشگیری سازمان بهزیستی کشور در مورد غربالگری در دو استان یزد و قزوین

هر یک سال تشخیص زودهنگام، پنج سال مشکلات ناشی از بیماری را کاهش می دهد.

پس از انجام طرح پایلوت امکان سنجی تست های تشخیصی و غربالگری بیماری آلزایمر در سال 1396 با دفتر توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، مجددا نشستهایی با دفتر مدیرکل پیشگیری سازمان بهزیستی کشور برگزار گردید.

طی ارائه پیشنهاداتی مقرر گردید برنامه غربالگری در کشور با هدف پیشگیری، تشخیص زودهنگام و ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان و افراد مبتلا به دمانس، همکاری لازم جهت عقد تفاهم نامه در دو استان یزد و قزوین، برقرار گردد.

نشست مذکور در تاریخ 30 شهریور 1401 در سازمان بهزیستی کشور برگزار و قرارداد لازم امضا گردید.

براساس گزارش آماری در استان‌های یزد و قزوین، ۱۲۰ هزار سالمند در رده سنی ۶۰ تا ۷۵ سال زندگی می‌کنند.

گزارش کامل نشست در سایت سازمان بهزیستی کشور