1400-12-17

خانه تکانی دارویی

داروهای مازاد و غیرقابل استفاده خود را در اختیار انجمن قرار دهید، تا به دست بیماران نیازمند دارو برسد.

با سلام و احترام
نظر به اینکه به روزهای پایانی سال و خانه تکانی ها نزدیک میشویم، خوشحال میشویم داروهای مازاد و غیرقابل استفاده خود را در اختیار انجمن قرار دهید، تا به دست بیماران نیازمند دارو برسد.
امید است با این کار به همراهان بیماران جهت تهیه دارو کمکی گردد.

داروهای مورد نیاز (با هر دوزی)
1-ریواستیگمین ممانتین (آلزیکسا،ابیکسا)
2-یاسنال
3-ترانکوپین
4-آسنترا
5-ریسپریدون
6-ویتامین ها
7-سیتالوپرام
8-اس سیتالوپرام
9-دنپزیل
10-ملاتونین
11-کلوناپام
12-لورازپام
13-فلورازپام
14-کلردیازوپوکساید
15-ولبان
16-بوسپیرون


لطفاجهت هماهنگی با شماره ۴۴۶۹۴۴۳۹-۰۲۱ شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ الی ۱۴ تماس بگیرید.


خواهشمندیم به تاریخ دارو ها توجه شود و دارو ها در بسته بندی سالم باشند . پیشاپیش از محبت و همکاری شما
سپاسگزاریم.