1400-9-22

شاخص آمادگی برای ابتکار و نوآوری در حوزه بیماری آلزایمر – 2021

انجمن جهانی آلزایمر با همکاری موسسه ائتلاف جهانی سالمندی، پیشرفت چهارمین شاخص آمادگی ابتکارو نوآوری بیماری آلزایمر را در 10 کشور اروپائی منتشر کرده است.

انجمن جهانی آلزایمر با همکاری موسسه ائتلاف جهانی سالمندی، پیشرفت چهارمین شاخص آمادگی ابتکار و نوآوری بیماری آلزایمر را در 10 کشور اروپائی: بلژیک، جمهوری چک، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسلوانی، اسپانیا، سوئد و انگلستان را منتشر کرده است. این ارزیابی مبتنی بر نحوه رویکرد این کشورها با بیماری آلزایمربوده و پیشرفت در پنج حوزه (راهبرد وتعهد، غربالگری زود هنگام و تشخیص، دسترسی به مراقبت های پزشکی، آگاهی و نظارت، استاندارد های مراقبت و فضا های مناسب) نقش کلیدی درارزیابی عملکرد ملی آمادگی نوآوری دمانس را داشته است. شاخص دو بخش اصلی دارد. بخش اول گزارش مبتنی بر یافته های مهم هر یک از پنج حوزه می باشد و شامل نظریه های اساتیدی که از سراسر اروپا در نظرسنجی و مصاحبه شرکت داشته اند، می شود.

بخش دوم گزارش مربوط به جزئیات وضعیت بیماری آلزایمر در هر کشورشامل اطلاعات بروز در مورد عملکرد مشخص هر کشوردر پنج بخش اصلی می شود. هدف از گرفتن این اطلاعات، جذب افراد علاقمند می باشد که با مطالعه پیشرفت ها ی کشورهای دیگر و مقایسه آن ها با کشور خود می توانند به بهترین راه حل ها، اصلاح و بهبود عملکرد ها دسترسی پیدا نمایند.

اگرچه اکثر کشورهایی که در این گزارش مطرح شده اند از کشورهای پیشرفته و ثروتمند هستند و درروند طرح های ملی دمانس خود پیشرفت داشته اند ولی برجسته کردن تلاش های آنان می تواند اثر خوبی درایجاد الگوی مناسب برای بقیه کشورها داشته باشد.

نکات کلیدی چند از این گزارش:

-کوید 19 موجب اختلال در روند اجرا، تجدید و تخصیص بودجه به طرح های ملی دمانس شده است.

-فاصله زیاد بین ادغام داده ها به ویژه در کشورهائی که به سختی داده های مسیر مراقبت را ایجاد می کنند ویا تمایل به توسعه دارند.

-دولت های اروپائی هم چنان بودجه کمی به بیماری آلزایمر و دیگر دمانس ها اختصاص می دهند.

-ارائه خدمات متفاوت و گسترده در هرکشور دسترسی به درمان را مشکل می سازد.

-هدایت مسیرهای مراقبت پزشکی هم چنان برای افراد مبتلا به دمانس، مراقبین و متخصصین نظام سلامت با چالش روبروهست.

-مسولیت مراقبت بردوش مراقبین غیر حرفه ای هم چنان ادامه دارد.

-اکثر دولت ها بودجه پایدار برای اطلاع رسانی در مورد بیماری آلزایمر و دمانس را در اختیار ندارند.

-دولت ها باید فراتر از مرحله برنامه ریزی طرح گام برداشته و برای اجرائی کردن طرح، بودجه تخصیص دهند .

-تلاش برای شناسائی بیماری و تشخیص به موقع ناکافی می باشد.

-شرم از ابراز بیماری، اولین مانع بر سر راه تشخیص به موقع می باشد

-سرمایه گزاری دولت ها در اطلاع رسانی برای رفع شرم از ابراز بیماری و تحقیقات، متناسب با نیاز نمی باشد.

-نظام های سلامت در بسیاری از کشورها نیازمبرم به اصلاحات دارند.

-آموزش مراقبین، حرفه ای و غیرحرفه ای در تمام کشورها ناکافی می باشد.