1400-9-1

پیش تولید سریال آلزایمر

مصاحبه حمید مقدس کارگردان سریال آلزایمر با سایت هنرمند در مورد فیلم کوتاه (( قهوه سرد))

حمید مقدس کارگردان فیلم کوتاه " قهوه سرد " در مصاحبه اختصاصی با سایت هنرمند از فعالیت های آتی خود در حوزه فیلمسازی به ساخت یک سریال ده تا پانزده قسمتی با موضوع بیماری آلزایمر اشاره کرد. پیش تولید این سریال که در زمینه آشنایی با بیماری آلزایمر می باشد از چهارماه پیش آغاز شده است.

می توانید متن این مصاحبه را اینجا بخوانید.