1400-8-26

برگزاری جلسه مجازی با مسئولین سازمان بهداشت جهانی

سازمان بهداشت جهانی (who)

به گزارش روابط عمومی انجمن دمانس و آلزایمر ایران، روز چهارشنبه 26 آبان 1400 جلسه ای مجازی با حضور مسئولین سازمان بهداشت جهانی برگزار گردید.

در این جلسه آقای دکتر رنجبر و خانم دکتر امینی از سازمان بهداشت جهانی و معصومه صالحی، مدیرعامل و فرانه فرین، مسئول روابط بین الملل انجمن حضور داشتند.

در خواست موارد زیر مورد تایید اعضاء واقع گردید، که طی نامه به سازمان بهداشت جهانی ارسال گردد:

-کمک به اجرای سند ملی دمانس

-کمک به آموزش در ارائه دهندگان خدمات به افراد مبتلا به دمانس

-بیمه مراقبتی

-تسهیل تبادل تجربیات منطقه ای