1400-9-16

سمینار علمی _ مجازی "Dementia Prevention "

هفتمین سمینار علمی- مجازی با عنوان Dementia Prevention در تاریخ 9 دی ماه 1400 برگزار می گردد.

شایان ذکر است این برنامه دارای * ۳ امتیاز * بازآموزی می باشد.


شرکت در وبینار برای افرادی که در سامانه آموزش مداوم ثبت نام هم نکرده اند مجاز می باشد ولی برای کسب امتیاز حتما باید در برنامه ثبت نام نمائید و پس از آن نیز جهت تائید امتیاز در آزمون پایان دوره سامانه آموزش مداوم شرکت نمائید. در صورتی که موفق به کسب نتیجه قبول در آزمون شوید، مرکز آموزش مداوم مجری امتیاز شما را تائید نهایی خواهد کرد.
جهت ثبت نام در برنامه، از طریق پنل کاربری خود اقدام نمائید.
سامانه آموزش مداوم اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشــور
شناسه وبینار : ۱۷۲۳۰۱

زمان برگزاری: پنجشنبه 9 دی ۱۴۰۰
ساعت 9:۰۰ الی 12:۰۰

لینک ورود به وبینار: https://www.skyroom.online/ch/ipa123456/dementia


اسامی سخنرانان به ترتیب زمان سخنرانی:

سخنرانموضوع سخنرانی
آقای دکتر موسی عطارزادهنقش ریسک فاکتورها در پیشگیری از دمانس
خانم دکتر بهناز تازشنقش ورزش و lifestyle در پیشگیری از دمانس
آقای دکتر غلامرضا حاجتینقش psychological wellbeingدر پیشگیری از دمانس
خانم دکتر زهرا وهابینقش توانبخشی شناختی در پیشگیری از دمانس
خانم دکتر پریوش خدرزادهریسک فاکتورها و نقش آنها در دمانس

دبیر علمی: خانم دکتر فاطمه خمسه

لازم به ذکر است که این سمینار تخصصی بوده و امتیاز بازآموزی به گروه های زیر داده میشود.

نام رشتهامتیاز
دکترای حرفه ای - پزشکان عمومی3
دکترای حرفه ای - پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده3
تخصص - روانپزشکی3
تخصص بیماریهای مغز و اعصاب3