1400-7-17

ماه جهانی 2021 با انجمن آلزایمر کردستان

فعالیت های انجمن آلزایمر کردستان در ماه جهانی آلزایمر 1400- (2021)

مدیر عامل: آقای همایون جنتی

شماره ثبت: 703

آدرس: کردستان-سنندج _ خیابان اردلان ، اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ سنندج، شورای پیشکسوتان، کدپستی : ۳۴۴۸۳ _ ۶۶۱۳۹

تلفن: 087133157305

صفحه اینستاگرام انجمن خیریه آلزایمر کردستان:
https://www.instagram.com/alzaimer.kurdistan2020/


نصب بنر در مکانهای پر تردد شهر سنندج به مناسبت ماه جهانی آلزایمر
تهیه فایل های صوتی خانم نازیلا علیائی عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان و از اعضای هیئت مدیره انجمن آلزایمر استان کردستان به مناسبت ماه جهانی آلزایمر29 شهریور 1400