1400-6-2

گردهمایی مجازی انجمن های آلزایمر استان ها

گردهمایی مجازی انجمن های آلزایمر کشور متشکل از استان های بوشهر، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، کردستان، کرمان، کرمانشاه، مرکزی، همدان و یزد با رهبری انجمن دمانس و آلزایمر ایران در روز سه‌شنبه ۲ شهریور ۱۴۰۰ برگزار شد.
در این جلسه هم اندیشی ابتدا کلیپ چند دقیقه ای در مورد ۱۸ سال تلاش انجمن آلزایمر ایران از بدو تاسیس تاکنون پخش شد، خانم صالحی (مدیرعامل انجمن) پس از خوشامدگویی به اعلام سیاست ها و رویکردهای انجمن در سال گذشته و تصویب سند ملی دمانس و دستاوردهای آتی آن پرداختند، همچنین درباره اطلاع رسانی هرچه بیشتر و آگاه سازی مردم در ماه جهانی آلزایمر صحبت کردند.
نماینده ی هر یک از استان ها هم رئوس فعالیت‌ها و مسائل پیش روی انجمن در ماه جهانی بویژه در دوران کرونا را بیان نمودند و برنامه ها و پیشنهادات انجمن آلزایمر استان خود را در این ماه به اطلاع سایرین رساندند.
در خاتمه جمع بندی نهایی صورت گرفت.

انجمن های آلزایمر استان ها