1400-5-31

ابلاغ سند ملی دمانس به کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دریافت مجوز فعالیت مؤسسه آموزشی از مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی وزارت بهداشت و درمان

با افتخار به اطلاع می رساند:

پس از گذشت 5 سال تلاش مستمر سرانجام " سند ملی دمانس" توسط وزیر محترم بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تصویب و به کلیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور جهت اجرا ابلاغ گردید.

در همین راستا، با توجه به رسالت انجمن دمانس و آلزایمر ایران و نیاز به آموزش در بخشهای مختلف درمانی (پرستاران، کارشناسان پیراپزشکی، دانشجویان و بهورزان)، توانبخشی، مراقبتی، پزشکان (عمومی)، و سایر افراد مرتبط در مراکز شهری و روستایی در سراسر کشور، این انجمن ضمن دریافت مجوز فعالیت مؤسسه آموزشی از مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی وزارت بهداشت و درمان، اقدام به تهیه محتوای آموزشی رشته های مرتبط (کروکلوم) که از ضروریات ارائه خدمت به سالمندان کشور می باشد را در دستور کار خود قرار داده است.

امید که با تصویب آنها توسط آن مرکز ملی بتوان در سطح گسترده و با کمک اساتید رشته های مختلف نسبت به تعلیم افراد واجد شرایط جهت غربالگری پیشگیری و شناخت زودهنگام انواع دمانس و در نتیجه ارتقاء کیفیت زندگی فرد مبتلا و مراقبان آنان اقدام لازم بعمل آورد.