1400-5-17

سند ملی دمانس تصویب شد

خداوند بزرگ را شاکریم که پس از ۵ سال تلاش و پیگیری مداوم و تشکیل جلسات متعدد همراه با مسئولین محترم وزارت بهداشت و درمان در بخشهای معاونت های بهداشت، درمان وهمراهی گروه سالمندی و همه بزرگوارانی که به ریاست جناب استاد دکتر جغتایی و همکاران محترمشان و همچنین کلیه اساتیدی که در طول این سالیان در به ثمر رساندن این سند زحمت کشیده اند و توسط جناب آقای دکتر نمکی وزیر محترم وزارت بهداشت و درمان تایید و ابلاغ گردید، تشکر و قدردانی می نمائیم.

همچنین قدردان اساتید بزرگواری که دربخشهای علمی سند وپروتکل های تشخیصی زحمت کشیدند می باشیم و از پیگیری و زحمات جناب آقای دکتر شتی، جناب آقای دکتر حاجبی، سرکار خانم دکتر بیات، سرکار خانم دکتر عباسی، سرکار خانم دکتر شیرازی خواه و همکاران محترمشان نیز قدردانی می‌نمائیم.

درادامه از زحمات سرکار خانم فرانه فرین (کابلی) رابط بین الملل انجمن که در تدوین پیش نویس سند زحمت فراوانی متحمل شدند و سایر بزرگوارانی که جهت تکمیل سند درعرض این سالها با تلاش خود برای آماده سازی مطالب سند وقت گذاشتند سپاسگزاری می نمائیم.

درضمن از جناب آقای دکتر ایازی پیشنهاد دهنده تدوین سند و سرکار خانم دکتر عظیمی و سایر عزیزان نیز سپاسگزاری می نمائیم.

امید که بیاری حق سند مذکور، ضمن کاهش ابتلا درسالهای پیش رو، کیفیت زندگی افراد مبتلا به انواع دمانس و بویژه بیماری آلزایمر و مراقبان عزیز آنان را فراهم آورد.

ارادتمند و سپاسگزار

مدیرعامل انجمن دمانس وآلزایمر ایران، معصومه صالحی

نامه جناب آقای دکتر نمکی وزیر محترم وزارت بهداشت و درمان

otfbwiixhxdkupns-a5ca8e9cb5.pdf