1400-4-26

بازدید مدیرموسسه هنرمندان پیشکسوت ومدیرکل سامانه بوکبال از انجمن

بنابر دعوت قبلی و مساعدت سرکار خانم نسرین تیموریان،مدیر روابط عمومی سامانه بوکبال و دبیر جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی سالمندان کشور، روز شنبه مورخ 26 تیر ماه 1400 این بازدید توسط افراد ذیل صورت پذیرفت.

مدعوین محترم:

- جناب آقای دکتر نیک نام حسین پور مدیر موسسه هنرمندان پیشکسوت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

- جناب آقای مهندس نور قربانی مدیرکل محترم سامانه بین المللی فرهیختگان (بوکبال)

- جناب آقای مرادی شاعر

- سرکار خانم نسرین تیموریان مدیر روابط عمومی سامانه بوکبال و دبیر جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی سالمندان کشور

- سرکار خانم تیرا مدیر محله شهرک اکباتان

اعضای میزبان:

- سرکار خانم معصومه صالحی مدیر عامل انجمن

- جناب آقای مهرداد خوانساری مدیر اجرائی انجمن

- سرکار خانم نرگس جهانی مسئول روابط عمومی

در این جلسه ابتدا خانم صالحی مدیرعامل انجمن در مورد فعالیت های مختلف انجمن و علت تشکیل جلسه توضیحاتی ارائه نمودند. سپس جناب آقای دکتر نیک نام حسین پور ضمن معرفی فعالیتهای موسسه خود، در خصوص فعالیت هنرمندان پیشکسوت و بخصوص هنرمندان ساکن شهرک اکباتان و امکان هماهنگی با این افراد در خصوص فعالیتهای فرهنگی با انجمن بیاناتی ایراد فرمودند.
جناب آقای مهندس نورقربانی نیز آمادگی همکاری مرکز خود را در شش محور:

پیشگیری، فرهنگ سازی، پژوهش، رسانه های خبری، خدمت رسانی و تامین بودجه لازم جهت انجام فعالیت های مذکور را پس از امضای تفاهم نامه همکاری اعلام فرمودند.

سرکار خانم نسرین تیموریان نیز آمادگی خود را در همکاری های مشترک اعلام و سرکار خانم تیرا از شروع به کار سرای تجربه در آینده نزدیک در سرای محله اکباتان خبر دادند و در پایان مدعوین محترم از بخش های مختلف انجمن بازدید به عمل آورده و قول همکاری بیشتر را دادند.

گزارش تصویری