1400-4-20

آموزش در یزد

موسسه سایه بان فراموشی یزد (انجمن آلزایمر یزد) در تاریخ 24 خرداد 1400، اقدام به برگزاری کلاس آموزشی شناخت بیماری آلزایمر و راههای پیشگیری از آن‌ در مرکز روزانه سالمندان بی بی کوچک مهریز نمود که با استقبال خوب و البته رعایت پروتکل های بهداشتی همراه بود.