1400-3-18

برگزاری پنجمین دوره تکمیلی آموزش آنلاین روش های توازن ذهن و تنفس دیافراگمی (MRDR)

دوره فوق که از روز دوشنبه 17 تا شنبه 29 خرداد 1400 با همکاری انجمن دمانس و آلزایمر ایران توسط آقای دکتر مسعود اسلامی بنیان گذار موسسه دانش تنفس (مدت) مستقر در مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می گردد، با بیان نقطه نظرات و پیام سرکار خانم صالحی مدیر عامل انجمن به صورت فایل صوتی در خصوص ضرورت و تداوم روش های MRDR در روند فعالیت های زندگی روزانه جهت حفظ و اشاعه سلامت پایدار در جامعه به عنوان افتتاحیه این دوره به شرکت کنندگان ارایه گردید.