1400-4-7

وبینار انجمن جهانی آلزایمر

طرح های عملیاتی دمانس

موفقیت های انجمن آلزایمر کره جنوبی

انجمن جهانی آلزایمر به اهتمام نماینده خود در آسیای جنوب شرق وبیناری را برگزار کرد که در آن دو نفر از کره جنوبی شرکت داشتند تا در مورد توفیق طرح ملی دمانس در کره جنوبی و پیشرفت آن در دوران کووید 19 صحبت نمایند.

پروفسور سیونگ یون کیم از بخش اعصاب و روان مرکز آسان درکره سخنان خود را با توضیح درمورد چهارمین طرح ملی دمانس در کره جنوبی آغاز نمود. او گفت:

- تعداد سالمند در کره جنوبی 15.8 درصد (2020) در مقایسه با 9.3 درصد در جهان

- شیوع دمانس 10.2 درصد

"بنابراین در کره جنوبی ما مصصم هستیم تا با دمانس مبارزه کنیم. طرح اول تا سوم، شامل تشخیص، پیشگیری و کاهش بار مراقبت بود وهم چنین حمایت ازتحقیقات دمانس را مد نظر داشت."

  • چشم انداز طرح چهارم، داشتن جامعه ای امن برای افراد مبتلا به دمانس، خانواده ها و جامعه با هدف "در هر کجا زندگی می کنید احساس امنیت داشته باشید"

در حال حاضر درکره جنوبی 256 مرکز محلی دمانس و 17 مرکز استانی تاسیس شده است که افراد مبتلا به دمانس در آنجا ثبت نام می کنند تا خدمات دریافت نمایند. این مراکز توسط استان ها اداره می شوند.

بیمه پزشکی در کره جنوبی اجباری هست. در دوران کووید 19 ، برنامه های مراکزدمانس درفضای مجازی ارائه می شود و به تدریج خدمات مختلف آزمایش شده و توسعه یافته اند.

در این دوران اولویت های تحقیقات نیزتغییر یافته است:

- استفاده ازفناوری اطلاعات درحوزه های پیشگیری، ارزیابی، مراقبت، آموزش و...

- افزایش سریع نیازهای خدمات دولتی و خصوصی به درمان های دیجیتالی و تلفنی

طرح های اول و دوم دمانس بر زیرساخت های مراقبت دمانس تمرکز داشت. طرح های سوم و چهارم بیشتر به هماهنگی و ایجاد ارتباط بین خدمات، گیرنگان خدمات و اثربخشی هزینه ها تمرکز دارد. این موفقیت مدیون 40 سال نظام بیمه پزشکی، قوانین و تجربه مدیریتی مراکز محلی و استانی دمانس می باشد. ادغام نظام داده های مراکز دمانس در کشور با دیگر مراکز داده های مرتبط می تواند کشور را در بهبود و موثربودن خدمات ویژه دمانس در آینده کمک نماید.

سخنران دیگر، استادیاردانشگاه ملی سئول، پروفسور جونگ بین بای بود که در مورد استفاده ازتکنولژی هوش مصنوعی در شناسائی دمانس، ابزارهای تشخیص و آینده تشخیص و درمان دمانس صحبت کرد. او ادامه داد:

- چه کارهائئ را انسان ها نمی توانند انجام دهند

- چه کارهائئ را انسان ها در زمان طولانی انجام می دهند

- چه کارهائئ را فقط متخصصین انجام می دهند


- چه کارهائئ را مراقبین و کارکنان نظام پزشکی نمی توانند انجام دهند

- چه کارهائئ را متخصصین در زمان طولانی انجام می دهند

- چه کارهائئ را فقط متخصصین با تجربه انجام می دهند


- افزایش نیاز به تشخیص دمانس به دلیل افزایش ابتلا

- شناسائی وتشخیص دمانس کند پیش می رود

- نیازبه رفت و آمد متعدد، پیچیده و پرهزینه

با هوش مصنوعی فرایند تشخیص ساده تر، ارزان تر و رفت و آمد ها به حداقل می رسد.

برای تولید نرم افزارتشخیصی بیماری آلزایمراز 2000 تصاویر ام.آر.آی مغز استفاده شده است

نتیجه: فقط 12 ثانیه لازم هست تا دمانس و بیماری آلزایمر را از طریق نرم افزارهوش مصنوعی تشخیص داد و بدین ترتیب افراد بیشتری در زمان کوتاه تر شناسائی می شوند