1400-4-1

آموزش همگانی در سرای محله کوهسار

آموزش آشنایی با دمانس و بیماری آلزایمر و روش های پیشگیری از بروز این بیماری

سرای محله کوهسار

روزشنبه 29 خرداد ماه سال 1400کارگاه آموزشی با موضوع آشنایی با دمانس و بیماری آلزایمر و شناسایی راه های پیشگیری و عوامل خطر در سرای محله کوهسار برای 20 نفر برگزار گردید.

در این کارگاه کارشناس روابط عمومی خانم جهانی ، به معرفي انجمن و خدمات آن پرداختند و سپس مسئول بخش آموزش خانم دکتر ذریعه (PHD روانشناسی سلامت)، درباره ی دمانس و انواع آن، بيماري آلزايمر، روند آسيب مغز در مراحل مختلف، علايم و نشانه هاي هشدار دهنده، روشهاي تشخيص، عوامل خطر ساز و راهكارهاي پيشگيری صحبت کردند و در آخر توضیحاتی درباره تست های تشخیصی ارائه شد.