1400-3-27

اسلاید های ششمین سمینار فصلی "دمانس و کووید19"

​قابل توجه شرکت کنندگان در سمینار علمی "دمانس و کووید19"

کلیه اسلایدهای سمینار مجازی روز پنجشنبه 27 خرداد 1400 قابل دانلود و مطالعه است.

دکتر آقاملایی
(Covid-19 pandemic impact on Dementia)

dktr-aqamlayy-2e881c938c.pdf


دکترخمسه
(Autoimmune encephalitis related to SARS-CoV-2 infection)

dktrkhmsh-79989366d7.pdf


دکتر حاجتی
(دلیریوم و کوید ۱۹)

dktr-hajty-ff235b6f97.pdf


دکتر محمدیان
(Tele-medicine: a valuable tool in dementia)

dktr-mhmdyan-96553ba535.pdf


دکتر اربابی
(BPSD and COVID-19)

dktr-arbabycompressed-1-bcb2055e6c.pdf

دکتر وهابی
(covid-19 Dementia
)
covid-19-converted-25e0b37c00.pdf

ویدئو سمینار

https://www.aparat.com/v/Y4n1d