1400-3-20

آموزش همگانی در سرای محله پونک

آموزش آشنایی با دمانس و بیماری آلزایمر و روش های پیشگیری از بروز این بیماری

روز سه شنبه 18 خرداد ماه سال 1400 کارگاه آموزشی با موضوع آشنایی با دمانس و بیماری آلزایمر و شناسایی راه های پیشگیری و عوامل خطر در سرای محله پونک برای بیش از 20 نفر برگزار گردید.

در این کارگاه مسئول آموزش انجمن خانم دکتر ذریعه، ضمن معرفي انجمن و خدمات آن، درباره ی دمانس و انواع آن، بيماري آلزايمر، روند آسيب مغز در مراحل مختلف، علايم و نشانه هاي هشدار دهنده، روشهاي تشخيص، عوامل خطر ساز و راهكارهاي پيشگيری صحبت کردند و در آخر توضیحاتی درباره تست های تشخیصی ارائه شد و شرکت کنندگان برای انجام تست ها ثبت نام کردند.