1400-3-17

سازمان غذا و داروی آمریکا خبر تائید داروی "ادوکانوماب" بیوژن را منتشر کرد.

آخرین خبر​ انجمن جهانی آلزایمر:

سازمان غذا و داروی آمریکا خبر تائید داروی "ادوکانوماب"بیوژن را منتشر کرد

دوشنبه 17 خرداد

بعد از 18 سال، ادوکانوماب اولین داروی جدیدی هست که توانسته برای درمان دمانس ( اختلال حافظه و شناخت) مجوزساخت بگیرد. این دارو برای درمان بیماری آلزایمر درمرحل خفیف موثراست.

ما در انتظار شنیدن جزئیات بیشتر هستیم تا ببینیم در چه زمان و مکان این دارو که با روش تزریق تجویز می شود در دسترس قرار می گیرد. در ضمن سازمان غذا و داروی آمریکا تاکید کرده است که بیوژن باید یک آزمایش بالینی مجدد انجام دهد و اثربخشی دارو را راستی آزمائی کند. این دارو با نام ادوهلم در بازار به فروش خواهد رسید.

تجویز این دارو برای افراد با تشخیص حتمی بیماری آلزایمر امکان پذیر هست. روند گرفتن تشخیص خود می تواند چالش ایجاد نماید زیرا در حال حاضر تشخیص نیاز به تصویربرداری پت (PET) و یا گرفتن آب نخاع و تست های حافظه و بررسی های بالینی دارد. بسیارمهم است که نظام های سلامت، قانون گذار و بیمه گذار بتوانند نیاز های مالی این درمان را تامین کنند تا بدون هیچ تاخیرافراد مبتلا به دمانس و واجد شرایط بتوانند از این درمان استفاده نمایند.

شرکت دارونی بیوژن به دنبال کسب مجوز در اروپا، استرالیا، برزیل، کانادا، ژاپن و سوییس می باشد.

تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا پرسش های زیادی درمورد برنامه ریزی جهت عرضه و گرفتن مجوز در کشورهای دیگر و آمادگی لازم نظام های سلامت وباز پرداخت هزینه ها را مطرح ساخته است