1399-12-25

دعوت از خانم معصومه صالحی مدیر عامل انجمن در نشست مجازی کارگروه سالمندی در سازمان ملل متحد –نیویورک

نشست مجازی کارگروه سالمندی در سازمان ملل متحد (نیویورک )در تاریخ 9 لغایت 12 فروردین 1400 برگزار خواهد شد

پیرو مکاتبه دبیر کل سازمان ملل متحد با جناب آقای تخت روانچی نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل متحد پیرامون نشست آتی گروه کاری سالمندان (29 مارس لغایت 1 آوریل 2021) و درخواست معرفی شرکت کنندگان ، از سرکار خانم صالحی مدیر عامل انجمن،توسط سازمان بهزیستی کشور وجناب آقای شهریورمدیر کل امور بین الملل جهت شرکت در این نشست دعوت بعمل آمد

امید که این نشست و تبادل اطلاعات با گروه های فعال بین المللی در حوزه سالمندی گام مهمی در راستای ارتقا سلامت و بهبود کیفیت زندگی سالمندان به ویژه افراد مبتلا به بیماری آلزایمر باشد