1399-12-20

گزارش مقدماتی سفر با دوچرخه در استان خوزستان

برنامه دوچرخه سواری در استان خوزستان با رعایت پروتکل های بهداشتی

صبح روز سه شنبه مورخ 99/11/21 تیم 5 نفره دوچرخه سواران دوستدارن افراد مبتلا به بیماری آلزایمر در انجمن حضور یافتند و طی مراسمی با بدرقه مدیرعامل انجمن سرکار خانم صالحی ، آقای خوانساری مدیر اجرایی همچنین جمعی از پرسنل به سمت ایستگاه راه آهن تهران جهت حمل دوچرخه ها حرکت کردند .رکاب زنی با رعایت پروتکل های بهداشتی(درارتباط با کرونا) از اندیمشک آغاز گردید و پس از عبور از دزفول ، شوشتر ،اهواز در آبادان روز جمعه مورخ12/1 /99 پایان یافت. گزارش مشروح این سفر 350 کیومتری به زودی برای دسترسی علاقمندان به طبیعت گردی و ورزش منتشر خواهد شد