1399-12-17

حضور سرکار خانم صالحی مدیر عامل انجمن در نشست شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در وزارت بهداشت

نشست شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در وزارت بهداشت

روز سه شنبه 99/12/16 نشست پایش پانزدهمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در خصوی عملیاتی نمودن سند ملی سالمندان از ساعت 10 الی 11:30 در سالن شماره 4 وزارت بهداشت برگزار شد . در این جلسه جناب آقای دکتر شتی رئیس اداره سلامت سالمندان در خصوص طراحی مدل کلینیک سالمندی ،طراحی مدل داروخانه دوستدار سالمند ،طراحی بسته خدمات مددکاری اجتماعی برای سالمندان و....گزارش دادند .در ادامه رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان در خصوص محورهای اصلی تغییرات پیشنهادی در ساختار سالمندی کشور برای مواجهه با بحران سالخوردگی در دو دهه آینده صحبت کردند.همچنین در این جلسه در مورد دستورالعمل اجرای سند ملی دمانس اشاره شد و دستورالعمل غربالگری و تشخیص و درمان دمانس و بیماری آلزایمر برای سطوح بالاتر از بهورز(کارشناسان خبره و حرفه ای) و مراقب سلامت مورد بررسی قرار گرفت . در پایان جلسه در خصوص طرح ها و دستورالعملهای ارائه شده ،بحث وتبادل نظر شد