1399-12-6

بازدید مدیر کل دفتر پیشگیری سازمان بهزیستی کشور وهیات همراه

بازدید از انجمن دمانس و آلزایمر ایران

روز سه شنبه مورخ 5 اسفند ماه 1399، سرکار خانم دکتر صفاری مدیر کل محترم دفتر پیشگیری سازمان بهزیستی وهیات همراه به دعوت سرکار خانم صالحی مدیر عامل انجمن دمانس و آلزایمر ایران در مرکز حضور یافتند

دراین نشست ضمن اشاره به اهمیت تشخیص زودهنگام بیماری در مورد پیشگیری با انجام طرح حساس،غربالگری و تست های تشخیصی تبادل نظر شد در این نشست مقرر شد جهت نتیجه گیری ، جلساتی در آینده برگزار و تصمیم گیری گردد

در پایان با همراهی خانم صالحی ازبخشهای انجمن و کلینیک تخصصی داخلی حافظه بازدید به عمل آمد