1399-11-5

بازدید شهردار محترم ناحیه 6 منطقه 5

مورخ 4 بهمن 1399 جناب آقای مهندس مردادی شهردار محترم ناحیه 6 منطقه 5 به همراه آقای مهندس حیدرزاده رئیس اجتماعی ناحیه 6 و آقای نثاری کارشناس دفتر شهردار، از انجمن دیدار نمودند.

ایشان ضمن حضور در انجمن وبازدید از قسمتهای مختلف و پس از توضیحات سرکار خانم صالحی ،مدیر عامل انجمن ، در خصوص فعالیت های انجمن ، به نقش مهم سمن ها در خدمات رسانی همگانی اشاره کرده و از خدمات بی دریغ سرکار خانم صالحی تشکر نمودند.نتایج پایان این دیدار ،آشنایی و همدلی بیشتر ،شناخت پتانسیل های انجمن به منظور خدمات رسانی بهتر به افراد مبتلا به بیماری آلزایمر وخانواده های محترمشان را در برداشت .